intonéma

Text hesla

intonéma [lat.] — ustálené usporiadanie (konfigurácia) intonačných prvkov (predovšetkým s fonologickou, gramatizujúcou funkciou pauzy, dôrazu a melódie), zvukový (fonologicko-intonačný) vzorec, schéma, ktorá je ako celok schopná vyjadriť nejaký obsah (napr. antikadencia má stúpavý alebo stúpavo-klesavý priebeh v závislosti od slabičnosti dôrazového slova). Intonémy sú statické (konvenčné, systémové, s prevahou invariantnosti, s gramatizujúcou funkciou) a dynamické (nekonvenčné, kontextové, s prevahou variantnosti, so štylizujúcou funkciou).

Zverejnené v novembri 2013.

Intonéma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intonema