intitulácia

Text hesla

intitulácia, lat. intitulatio — formula úvodného protokolu skladby listiny. Identifikuje vydavateľa listiny (fyzickú alebo právnu osobu), uvádza jeho meno a titul. Intitulácia panovníkov a cirkevných hodnostárov sa spájala s devočnou formulkou (Dei gratia = z Božej milosti). Panovnícka intitulácia bola podľa významu listiny trojaká. Veľká intitulácia (úplná) uvádzala meno a všetky hodnosti vydavateľa a vyskytovala sa najmä v slávnostných privilégiách. Niekedy sa spájala s perpetuačnou formulkou. Prvý riadok bol často zvýraznený farebným atramentom alebo odlišným písmom. Stredná intitulácia uvádzala meno a najdôležitejšie hodnosti vydavateľa (ostatné nahrádzala skratka etc.). Vyskytovala sa najmä v jednoduchých privilégiách. Malá intitulácia uvádzala meno a len tú hodnosť vydavateľa, v ktorej písomnosť vydával. Vyskytovala sa najmä v mandátoch. Meno panovníka niekedy uvádzalo osobné zámeno v jednotnom, od 13. stor. v množnom čísle. V novoveku sa v intitulácii uvádzalo aj poradové číslo panovníka (okrem prvého nositeľa mena). Intitulácia pápeža obsahuje jeho meno (bez poradového čísla) spojené s hodnosťou biskupa a s devočnou formulkou, intitulácia vyšších cirkevných hodnostárov meno a hodnosť spojenú s devočnou formulkou, intitulácia právnických osôb názov s úvodným zámenom v pluráli.

Zverejnené v novembri 2013.

Intitulácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intitulacia