interpret

Text hesla

interpret [lat.] —

1. ten, kto niečo odborne vysvetľuje, vykladá;

2. interpretačný umelec, realizátor (spevák, herec, tanečník, hudobník ap.) predlohy umeleckého diela. Interpret dielo dotvára, prispôsobuje svojim možnostiam a predstavám, a dielo tak dostáva novú formu. V oblasti autorského práva sa interpret označuje termínom výkonný umelec;

3. inform. → interpreter.

Zverejnené v novembri 2013.

Interpret [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interpret