interný

Text hesla

interný [lat.] — vnútorný; riadny, domáci; opak: externý.

Text hesla

interný [lat.] — vnútorný; riadny, domáci; opak: externý.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Interný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interny