internista

Text hesla

internista [lat.] — lekár, špecialista na diagnostiku, sledovanie a liečbu pacientov s chorobami vnútorných orgánov.

Zverejnené v novembri 2013.

Internista [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/internista