internacionalizácia jazyka

Text hesla

internacionalizácia jazyka — zvyšovanie podielu cudzích slov v súčasnej slovnej zásobe (→ internacionalizmy); využívanie cudzích formantov a tvorenie slov alebo pomenovaní podľa cudzích vzorov. Internacionalizácia jazyka je jeden zo súčasne prebiehajúcich procesov podporovaný rozširujúcimi sa medzinárodnými stykmi a univerzálna tendencia charakteristická pre všetky jazyky.

Zverejnené v novembri 2013.

Internacionalizácia jazyka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/internacionalizacia-jazyka