intermediárny

Text hesla

intermediárny [lat.] — vyskytujúci sa medzi dvoma javmi, prechodový, sprostredkujúci.

Text hesla

intermediárny [lat.] — vyskytujúci sa medzi dvoma javmi, prechodový, sprostredkujúci.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Intermediárny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intermediarny