interlingvistika

Text hesla

interlingvistika [lat.] — interdisciplinárny odbor jazykovedy zaoberajúci sa medzinárodnou komunikáciou z politických, ekonomických, sociálnych, informačnotechnologických, lingvistických a iných aspektov a skúmajúci všetky stránky a prostriedky medzinárodnej komunikácie, t. j. podmienky fungovania jazykov v medzinárodných kontaktoch, najmä umelé jazyky (napr. esperanto), ich tvorbu, fungovanie a históriu.

Zverejnené v novembri 2013.

Interlingvistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interlingvistika