interfáza

Text hesla

interfáza [lat. + gr.] — obdobie rastu bunky medzi koncom jednej a začiatkom druhej mitózy; → bunkový cyklus.

Text hesla

interfáza [lat. + gr.] — obdobie rastu bunky medzi koncom jednej a začiatkom druhej mitózy; → bunkový cyklus.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Interfáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interfaza