interceluláry

Text hesla

interceluláry [lat.], medzibunkové priestory — bot. priestory medzi jednotlivými bunkami v rastlinných pletivách, ktoré sú zvyčajne vyplnené vzduchom, čím vytvárajú prevzdušňovací systém pletiva; niekedy môžu vytvárať kanáliky vyplnené napr. živicou alebo latexom.

Text hesla

interceluláry [lat.], medzibunkové priestory — bot. priestory medzi jednotlivými bunkami v rastlinných pletivách, ktoré sú zvyčajne vyplnené vzduchom, čím vytvárajú prevzdušňovací systém pletiva; niekedy môžu vytvárať kanáliky vyplnené napr. živicou alebo latexom.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Interceluláry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intercelulary