inter utrumque tene!

Text hesla

inter utrumque tene! [-kve -né; lat.] — drž sa medzi obidvoma (krajnosťami), čiže zlatej strednej cesty (podobne u Horácia aurea mediocritas). Podľa Ovídia (Premeny, 2. kniha, 140. verš) toto odporúčal rímsky boh Slnka Phoebus (gr. Foibos, t. j. Hélios) svojmu synovi (→ Faethon), ktorý mal riadiť slnečný voz nie príliš vysoko ani príliš nízko.

Zverejnené v novembri 2013.

Inter utrumque tene! [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inter-utrumque-tene