Inter City

Text hesla

Inter City [si-], InterCity, IC — druh expresných vlakov vyššej kvality najmä na diaľkovú vnútroštátnu prepravu cestujúcich a na zabezpečenie spojenia medzi významnými hospodárskymi, kultúrnymi a turistickými centrami. Poskytujú podobne kvalitatívne podmienky ako vlaky Euro City.

Text hesla

Inter City [si-], InterCity, IC — druh expresných vlakov vyššej kvality najmä na diaľkovú vnútroštátnu prepravu cestujúcich a na zabezpečenie spojenia medzi významnými hospodárskymi, kultúrnymi a turistickými centrami. Poskytujú podobne kvalitatívne podmienky ako vlaky Euro City.

Zverejnené v novembri 2013.

Inter City [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inter-city