inter-

Text hesla

inter- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom existujúci medzi dvoma alebo viacerými vecami, javmi; vnútri, medzi, počas.

Text hesla

inter- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom existujúci medzi dvoma alebo viacerými vecami, javmi; vnútri, medzi, počas.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inter- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inter