intenzita dopravného prúdu

Text hesla

intenzita dopravného prúdu — počet dopravných prostriedkov alebo chodcov, ktorí prejdú daným rezom (alebo jeho časťou) dopravného prúdu za jednotku času v jednom smere.

Zverejnené v novembri 2013.

Intenzita dopravného prúdu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intenzita-dopravneho-prudu