intencionálny

Text hesla

intencionálny [lat.] — zámerný, úmyselný, vzťahujúci sa na nejaký cieľ alebo predmet.

Text hesla

intencionálny [lat.] — zámerný, úmyselný, vzťahujúci sa na nejaký cieľ alebo predmet.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Intencionálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intencionalny