intencionálne akty

Text hesla

intencionálne akty [lat.] — termín Husserlovej fenomenológie, ktorý vyjadruje väzbu vzťahu medzi reálnym predmetom poznania a intencionálnym predmetom poznania, t. j. akty, ktoré prezentujú intenciu smerujúcu k tomuto predmetu.

Zverejnené v novembri 2013.

Intencionálne akty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intencionalne-akty