integument

Text hesla

integument [lat.] —

1. bot. → vajíčkový obal;

2. zool. vonkajší pokryv živočíšneho tela, napr. hmyzu, ktorého hlavnú časť tvorí pokožka.

Zverejnené v novembri 2013.

Integument [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/integument