integrálna nádrž

Text hesla

integrálna nádrž — nádrž vytvorená priamo nosnou konštrukciou trupu alebo krídla lietadla (pri stavbe lodí sa bežne používa termín tank).

Zverejnené v novembri 2013.

Integrálna nádrž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/integralna-nadrz