intaktný

Text hesla

intaktný [lat.] — nedotknutý, neporušený, zachovaný v pôvodnom stave, celistvý; fungujúci bez porúch (napr. stroj); existujúci bez znevýhodnenia, hendikepu (intaktný jedinec).

Zverejnené v novembri 2013.

Intaktný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/intaktny