inštrukčný cyklus

Text hesla

inštrukčný cyklusinform. postupnosť činností riadiacej jednotky počítača, ktorá sa pri spracovaní inštrukcií neustále opakuje. Inštrukčný cyklus pozostáva z prenosu inštrukcie z operačnej pamäte počítača (→ hlavná pamäť) do procesora, z dekódovania inštrukcie a z jej následného spracovania. Čas trvania jedného inštrukčného cyklu sa nazýva doba cyklu, ktorá je jedným z kritérií pri hodnotení pracovnej rýchlosti procesora.

Zverejnené v novembri 2013.

Inštrukčný cyklus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/instrukcny-cyklus