Inštitút Spojených národov pre vzdelávanie a výskum

Popis ilustrácie

Logo Inštitútu Spojených národov pre vzdelávanie a výskum

Text hesla

Inštitút Spojených národov pre vzdelávanie a výskum, angl. United Nations Institute for Training and Research, UNITAR — autonómna inštitúcia v rámci systému OSN so sídlom v Ženeve a s kanceláriami v New Yorku a Hirošime. Bola založená v roku 1965 s cieľom zlepšiť efektívnosť fungovania systému OSN prostredníctvom vzdelávacích programov a výskumu. UNITAR riadi správna rada, na čele stojí výkonný riaditeľ. Je financovaný z dobrovoľných príspevkov od vládnych i medzivládnych organizácií a nadácií, ako aj z iných neštátnych zdrojov. V oblasti multikultúrnej diplomacie a medzinárodnej spolupráce poskytuje diplomatom akreditovaným v OSN a národným pracovníkom zapojeným do činnosti súvisiacej s OSN vzdelávacie programy zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj, ako aj na výskum a prípravu pedagogických materiálov vrátane balíka programov dištančného vzdelávania, pracovných zošitov a balíkov softvérových a audiovizuálnych vzdelávacích programov. Zabezpečuje a posilňuje spoluprácu s ďalšími medzivládnymi organizáciami, fakultnými a akademickými inštitúciami, a to najmä v oblasti rozvoja výskumnej a vzdelávacej činnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Inštitút Spojených národov pre vzdelávanie a výskum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/institut-spojenych-narodov-pre-vzdelavanie-vyskum