inspirácia

Text hesla

inspirácia [lat.] — vdych, aktívny prívod vzduchu do dýchacích orgánov.

Text hesla

inspirácia [lat.] — vdych, aktívny prívod vzduchu do dýchacích orgánov.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inspirácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inspiracia