inlej

Text hesla

inlej, angl. inlay — kovová, keramická alebo zo špeciálneho plastu zhotovená koreňová alebo korunková výplň zuba, ktorá nahrádza zničené zubné tkanivo. Zhotovuje sa zvyčajne v laboratóriu podľa odtlačku.

Text hesla

inlej, angl. inlay — kovová, keramická alebo zo špeciálneho plastu zhotovená koreňová alebo korunková výplň zuba, ktorá nahrádza zničené zubné tkanivo. Zhotovuje sa zvyčajne v laboratóriu podľa odtlačku.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inlej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inlej