inkriminovaný

Text hesla

inkriminovaný [lat.] —

1. taký, pre ktorého (pre čo) je niekto obvinený, stíhaný, obžalovaný; tvoriaci predmet žaloby, sporu;

2. taký, o ktorého ide, ktorý je predmetom debát; dotyčný.

Text hesla

inkriminovaný [lat.] —

1. taký, pre ktorého (pre čo) je niekto obvinený, stíhaný, obžalovaný; tvoriaci predmet žaloby, sporu;

2. taký, o ktorého ide, ktorý je predmetom debát; dotyčný.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inkriminovaný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-08-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkriminovany