inkonvertibilita meny

Text hesla

inkonvertibilita meny, nevymeniteľnosť meny — obmedzená možnosť použiť určitú menu vo vnútornom alebo vo vonkajšom peňažnom obehu v dôsledku devízových alebo iných reštrikcií; opak konvertibilita (meny).

Text hesla

inkonvertibilita meny, nevymeniteľnosť meny — obmedzená možnosť použiť určitú menu vo vnútornom alebo vo vonkajšom peňažnom obehu v dôsledku devízových alebo iných reštrikcií; opak konvertibilita (meny).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inkonvertibilita meny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkonvertibilita-meny