inkompetencia

Text hesla

inkompetencia [lat.] — nepríslušnosť, nepovolanosť, neoprávnenosť, nekompetentnosť; opak: kompetencia.

Text hesla

inkompetencia [lat.] — nepríslušnosť, nepovolanosť, neoprávnenosť, nekompetentnosť; opak: kompetencia.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inkompetencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkompetencia