inkoherencia

Text hesla

inkoherencia [lat.] — nesúvislosť, roztrieštenosť, rozklad, rozpad; opak: koherencia; psychol. porucha štruktúry myslenia, ktorá sa prejavuje v hovorenom prejave; reč je nesúvislá, slovné spojenia sú nelogické, celkový prejav je nezrozumiteľný. Inkoherencia sa vyskytuje pri rôznych duševných poruchách (napr. pri schizofrénii), pri psychózach spôsobených užitím psychotropných látok, ako aj pri ťažších organických poruchách. Extrémny stupeň inkoherentného myslenia sa označuje termínom slovný šalát.

Zverejnené v novembri 2013.

Inkoherencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inkoherencia