inion

Text hesla

inion, skr. i — antropometrický bod nachádzajúci sa na záhlavnej kosti, najvyššie čnejúci bod na vonkajšej záhlavnej hrčke.

Text hesla

inion, skr. i — antropometrický bod nachádzajúci sa na záhlavnej kosti, najvyššie čnejúci bod na vonkajšej záhlavnej hrčke.

Zverejnené v novembri 2013.

Inion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inion