iniciátor

Text hesla

iniciátor [lat.], množné číslo iniciátori — ten, kto dáva podnet, od koho sa odvíja iniciatíva, pôvodca, podnecovateľ.

Text hesla

iniciátor [lat.], množné číslo iniciátori — ten, kto dáva podnet, od koho sa odvíja iniciatíva, pôvodca, podnecovateľ.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Iniciátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iniciator