inheritance

Text hesla

inheritance [-tens; angl.] — v informatike pojem používaný na označenie dedičnosti.

Text hesla

inheritance [-tens; angl.] — v informatike pojem používaný na označenie dedičnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Inheritance [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inheritance