inherencia

Text hesla

inherencia [lat.] — obsiahnutosť v niečom, vnútorná spätosť vlastností s ich nositeľmi, lipnutie, priľnavosť.

Zverejnené v novembri 2013.

Inherencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inherencia