Inhambane

Text hesla

Inhambane [iňam-] — prístavné mesto v južnom Mozambiku na brehu Mozambického prielivu (Indický oceán) v ústí rieky Rio Matumba, administratívne stredisko provincie Inhambane; 80-tis. obyvateľov (2017). Priemysel potravinársky, stavebných materiálov, kovoobrábací. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie ryže). Mesto má ideálne podmienky na rozvoj cestovného ruchu (podmienky na potápanie, vyhľadávané pláže), ale slabo rozvinutú infraštruktúru. Cestné spojenie s hlavným mestom Maputo, medzinárodné letisko.

Už v 11. stor. mesto bolo obchodnou stanicou arabských a perzských obchodníkov, ktorí sa tam plavili za obchodom s perlami a ambrou, najmä vďaka miestnej bavlne sa postupne stalo významným obchodným centrom. R. 1498 sa tam na ceste do Indie zastavil V. da Gama, aby zásobil lode. Mesto si obľúbil a nazval ho Krajinou dobrých ľudí. R. 1534 tam Portugalčania založili obchodnú stanicu a 1560 jezuitskú misiu pre východnú Afriku; pod stálou portugalskou koloniálnou správou bolo až od 1731. V 17. a 18. stor. Portugalčania profitovali z obchodu so slonovinou a s otrokmi. Inhambane stratilo svoj význam v 20. stor., keď sa 1898 stal hlavným mestom Mozambiku prístav Lourenço Marques (od 1975 Maputo).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 8. októbra 2018.

Inhambane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inhambane