inhalačná anestézia

Text hesla

inhalačná anestézia — celková anestézia navodená vdychovaním anestetika vo forme plynov.

Text hesla

inhalačná anestézia — celková anestézia navodená vdychovaním anestetika vo forme plynov.

Zverejnené v novembri 2013.

Inhalačná anestézia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inhalacna-anestezia