ingresíva

Text hesla

ingresíva [lat.] — dokonavé slovesá vyjadrujúce začiatok deja pomocou predpony, napr. rozplakať sa, vzplanúť, zaradovať sa (→ slovesný vid).

Zverejnené v novembri 2013.

Ingresíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ingresiva