informačný slohový postup

Text hesla

informačný slohový postup — slohový postup vyznačujúci sa jednoduchou syntaktickou a kompozičnou stavbou a vysokou frekventovanosťou v komunikácii. Jeho základom je objektívne konštatovanie zvyčajne aktuálne chápaných faktov vyjadrených enumeratívne, často bez explicitnej textovej súvislosti. Nesleduje sa kontinuita a nadväznosť faktov, pretože každý z nich má hodnotu sám osebe, údaje sa hromadia vedľa seba bez ohľadu na ich vzájomné vzťahy. Informačný slohový postup sa uplatňuje v administratívnom (napr. v úradných listoch, oznámeniach, dotazníkoch, pozvánkach, plagátoch, inzerátoch) a publicistickom štýle (napr. v správach, interview, notickách), tvorí základ právnych predpisov, zákonov a direktív, využíva sa aj v slovníkoch, encyklopédiách a kompendiách.

Zverejnené v novembri 2013.

Informačný slohový postup [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/informacny-slohovy-postup