info-

Text hesla

info- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom informačný.

Text hesla

info- [lat.] — prvá časť zložených slov s významom informačný.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Info- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/info