infixový zápis

Text hesla

infixový zápisinform. spôsob zápisu aritmetických výrazov, v ktorom sa operátory píšu medzi svoje operandy, t. j. tak, ako sa bežne píšu v matematike. Napr. súčet čísel 2 a 3 sa v infixovom zápise zapíše 2 + 3 (2 a 3 sú operandy sčítania, + je operátor). Vo výraze 2 + 3 · 4 však nie je jasné, či sa má na operand 3 aplikovať najprv operand 2 alebo operand 4, pokiaľ nie je medzi nimi zavedená priorita operátora. Pretože v matematike má operácia násobenia vyššiu prioritu ako operácia sčítania, v takto zapísanom výraze sa najprv vykoná násobenie. Ak sa má zapísať výraz, v ktorom sa majú najprv sčítať čísla 2 a 3 a až potom ich súčet vynásobiť číslom 4, musí sa použiť ďalšia súčasť infixového zápisu, a to zátvorky: (2 + 3) · 4. Existujú však aj iné spôsoby zápisu aritmetických výrazov, v ktorých nie sú zátvorky potrebné (→ postfixový zápis, → prefixový zápis).

Zverejnené v novembri 2013.

Infixový zápis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/infixovy-zapis