inferior

Text hesla

inferior [ínferijor; lat.] — nižší, nižšie položený (z lat. inferus = spodný, dolný, podzemný), napr. Germania Inferior (Dolná Germánia); opak: superior.

Zverejnené v novembri 2013.

Inferior [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inferior