inferencia

Text hesla

inferencia [lat.] — jaz. usudzovanie presahujúce rámec klasického logického usudzovania, napr. z výpovedí Človek je smrteľný a Sokrates je človek vyplýva, že Sokrates je smrteľný. Pojem inferencia sa dostal do jazykovedy z teórie umelej inteligencie a jeho obsahom je vyvodzovanie implicitných informácií v komunikátoch, napr. presuponovanej informácie (→ presupozícia; Každé ráno otváral oknáOkná boli zatvorené) alebo informácie z nepriameho spôsobu vyjadrovania sa (Vstali by ste, prosím?), kde nejde o otázku, ale o výzvu (Vstaňte, prosím!).

Zverejnené v novembri 2013.

Inferencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inferencia