infekčný kútik

Text hesla

infekčný kútik — akútny alebo chronicky prebiehajúci zápal v oblasti ústnych kútikov. Vyskytuje sa najčastejšie u malých detí najmä pri nedostatočnej hygiene, u starších detí býva skôr jedným zo sprievodných príznakov celkového ochorenia vyvolaného streptokokovou alebo kvasinkovou infekciou. U dospelých sa vyskytuje zriedkavejšie ako sprievodná infekcia pri poruchách tráviaceho traktu alebo krvotvorby, pri hypovitaminózach, poruche glukózovej tolerancie, ale aj pri dlhodobom užívaní antibiotík, pri poranení kútika napr. pri stomatologickom vyšetrení, pri nevhodných zubných protézach ap. Ochorenie sa začína zápalom ústneho kútika a vznikom ragád (trhlín) v ňom, v pokročilom štádiu sa šíri na pery a líca. Otvorenie úst je bolestivé a pri prasknutí kože vyteká tkanivový mok, ktorý zasychá a vytvárajú sa medovožlté chrasty. Liečba: antimykotická, resp. antibiotická.

Zverejnené v novembri 2013.

Infekčný kútik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/infekcny-kutik