INES

Text hesla

INES

1. fyz.jadr. → jadrová udalosť;

2. ped. → indikátory vzdelávania.

Text hesla

INES

1. fyz.jadr. → jadrová udalosť;

2. ped. → indikátory vzdelávania.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

INES [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ines