inercia

Text hesla

inercia [lat.] — zotrvávanie v pôvodnom stave, nečinnosť, nepohyblivosť, nevšímavosť; fyz. → zotrvačnosť.

Text hesla

inercia [lat.] — zotrvávanie v pôvodnom stave, nečinnosť, nepohyblivosť, nevšímavosť; fyz. → zotrvačnosť.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Inercia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inercia