industrializmus

Text hesla

industrializmus [lat.] — hospodársky a sociálny systém založený na rozvoji hromadnej, vysoko mechanizovanej strojovej veľkovýroby umožňujúcej realizovať veľké množstvo produkcie pri relatívne nízkych nákladoch. Je spojený s koncentráciou výroby a pracovníkov v priemyselných aglomeráciách.

Zverejnené v novembri 2013.

Industrializmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/industrializmus