indult

Text hesla

indult [lat.] — povolenie, výsada, výnimka; v katolíckej cirkvi pápežské povolenie konať vo veciach, ktoré sú v rozpore s kánonickým právom alebo s cirkevným predpisom. V mimoriadnych prípadoch oslobodenie od cirkevnej povinnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Indult [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indult