indispozícia

Text hesla

indispozícia [lat.] — chvíľkový (prechodný) nepriaznivý telesný alebo duševný stav; prechodná nespôsobilosť podať zvyčajný výkon.

Zverejnené v novembri 2013.

Indispozícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indispozicia