indigenofyt

Text hesla

indigenofyt [lat.] — človekom nezámerne introdukovaný rastlinný druh, ktorý však úplne zdomácnel a rastie aj na pôvodných stanovištiach, napr. vŕbovka (Epilobium).

Zverejnené v novembri 2013.

Indigenofyt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indigenofyt