indiferenčná mapa

Text hesla

indiferenčná mapa — súbor alebo sieť indiferenčných kriviek, ktoré sa vzďaľujú od bodu 0 a nikdy sa nepretnú. Čím vyššie leží indiferenčná krivka, tým vyššiu užitočnosť prináša spotrebiteľovi kombinácia dvoch statkov.

Zverejnené v novembri 2013.

Indiferenčná mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indiferencna-mapa