indická bojovníčka

Text hesla

indická bojovníčka — bojovné plemeno kúr, rad kurotvaré. Kohút má mohutné, vpredu veľmi široké telo, krátky chvost, krátke beháky a plochú hlavu s hráškovozeleným hrebeňom a s hrubým, pri koreni širokým a zahnutým zobákom, hmotnosť do 4,5 kg. Sliepka má kratší krk, hmotnosť 2 – 3 kg, ročne znáša okolo 60 hnedých vajec s hmotnosťou 50 gramov.

Zverejnené v novembri 2013.

Indická bojovníčka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indicka-bojovnicka