indická bežkyňa

Text hesla

indická bežkyňa — ľahké nosivé plemeno kačíc pochádzajúce z východnej a juhovýchodnej Ázie, čeľaď kačicovité. Má takmer vzpriamené valcovité štíhle telo, predĺženú plochú hlavu s dlhým krkom a dlhým rovným zobákom a dlhé krídla aj beháky. Ročne znáša okolo 100 bielych až zelenkastých vajec s hmotnosťou 65 gramov.

Zverejnené v novembri 2013.

Indická bežkyňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indicka-bezkyna