indián

Text hesla

indián [vl. m.] — okrasné plemeno holubov (→ bradavičnaté holuby) vyšľachtené v Anglicku, pochádzajúce z Orientu. Indiány majú výrazne vyvinuté nadnozdrie, tanierovité bradavičnaté obočnice a krátky zobák (nadnozdrie mladých holubov je hladké a iba mierne zväčšené).

Zverejnené v novembri 2013.

Indián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/indian